www.glex.az olaraq səhifəmiz üzərindindən müştərilərin daxil etdikləri şəxsi məlumatları qorunması cavabdehliyini üzərimizə götürürük.

Ümumi şərtlər: www.glex.az olaraq aşağıda göstərilən şərtlər daxilində şəxsi məlumatları istifadə edə və ya açıqlaya bilər:

- Müştərilərimizə göstərilməsli olan xidmətlərin təyin edilməsi üçün;

- Təbliğat xarakterli məlumatların, məhsul və xidmətlər, yenilənmiş marketinq və reklam materiallarını müştərilərimizə elektron vasitələrlə şirkətimizin biznes maraqlarını qorumaq üçün;

- Meydana cıxmış hər hansı bir problemli halların həlli üçün;

- Müştərilərimizin maraqlarına uyğun olduğunu nəzəzrə almaqla, xidmətlərimiz və ya üçüncü tərəfin xüsusi marteking və ya satış təkliflərini təbliğ edilməsi üçün;

- Qeydiyyat formasında tələb edilən şəxsi məlumatların toplanmasının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tələblərinə və ehtiyaclarınıza uyğun daha yaxşı xidmət göstərməkdir.

Təhlükəsizlik və məxfilik şərtləri: HIGH TECHNOLOGIES ENTERPRISE MMC olaraq www.glex.az üzərindən əlavə olunmüş şəxsi məlumatların yanlışlıqla silinməsi və ya aidiyyati olmadğı halda açıqlanmaması üçün Şəxsi Məlumatların gizliliyi və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə bütün təşkilati və texniki addımlar da daxil olmaqla ehtiyat tədbirlərinin təşkilinə və həyata keçirilməsinə məsuliyyət daşıyır. Müştərilərin qeydiyyat zamanı istifadə etdikləri Qeydiyyat Formasında tələb edilən məlumatlara verilən cavablara görə məsuliyyət daşıyır. Qeydiyyat bölməsində tələb edilən, məlumatların natamam və ya qeyri-dəqiq doldurulmasına məsuliyyət müştərinin üzərindədir və bu məlumatların tələblərə uyğun olmadığı təqdirdə, müştəriyə göstərilən xidmət dayandırıla və ya tamamilə sonlandırıla bilər.